pl
plen

czytaj więcej

Szkolenie Maksymalizacja Zysków z Najmu

2019-05-13

II PRAKTYCZNY WARSZTAT „WYCI?NIJ Z PODNAJMU I WYNAJMU ABSOLUTNE MAKSIMUM”

 

OPIS

Praktyczny Warsztat „Wyci?nij z podnajmu i wynajmu absolutne maksimum” – edycja II

Kraków, 20-21 maja (16 miejsc), z mo?liwo?ci? noclegu w moich apartamentach wynajmowanych w modelu, o którym b?d? uczy?

Dlaczego ludzie nie wierz? w wynajem mieszka? na pokoje?

Z jakich? powodów w?a?ciciele 3-5 pokojowych mieszka? nie wierz? w ich krótkoterminowy wynajem na pokoje. Nie wyobra?aj? sobie, ?e mo?na je w taki sposób udost?pnia? turystom i mie? z tego konkretne przychody. My?l?, ?e du?e mieszkania nale?y podzieli? na kawalerki o wielko?ci ok 14m2 i dopiero wtedy realnie na nich zarabia?, najcz??ciej na wynajmie d?ugoterminowym. Na moich warsztach obalamy ten mit. Zapraszam serdecznie.

Zapisy: https://pawlusiewicz.pl/produkt/praktyczny-warsztat-wycisnij-z-podnajmu-i-wynajmu-absolutne-maksimum/